Hur fungerar det med två hyresfria månader?

Om man hyr i minst 6 månader får man 2 hyresfria månader. Vid hyra av 4-5 månader får du 50% de två första månaderna och vid hyra av 1-3 månader ger vi dig 50% den första månaden. Erbjudandet gäller om man hyr hos oss för första gången. Vi hyr ut per kalendermånad så vi debiterar månadsvis.