Välj en sida
Försäkring av dina ägodelar

Försäkring vid hyra av förråd på Mitt Lager

När du hyr förråd på Mitt Lager behöver du själv se till att ha dina ägodelar försäkrade via ett eget försäkringsbolag. Vid tecknande av ett hyresavtal ombeds du som kund att kontakta ditt försäkringsbolag. Det är därför bra om du redan innan har kontrollerat dessa uppgifter.