Märkning

Om man hyr ett litet förråd kan det vara bra att märka lådorna på långsidan så att man lätt kan se vad den innehåller då den står staplad i förrådet. Har man ett större förråd kan det vara bättre att märka lådan på kortsidan. Aldrig längst upp eftersom man staplar lådorna på varandra. Är man osäker hur förrådet kommer att vara utformat kan det vara bra att märka både lång och kortsidan.