Jag har blivit feldebiterad.

Det kan röra sig om att du sagt upp förrådet sent och att hyran redan hunnit gå ut. Om vi fakturerat för mycket kommer vi att kreditera dig. Vänligen kontakta oss.