Jag behöver tömma mitt förråd och städa ur det men har inte själv möjlighet. Kan ni lösa det för mig?

Ja, vi bokar helt enkelt in en flytt av dina ägodelar samt sopning av förrådet. Du blir debiterad enligt överenskommelse.