Hur fungerar det med 50% de två första månaderna?

Du har 50% rabatt de två första kalendermånaderna. Eftersom vi har kalendermånader hos oss så räknas det som en månad även om man flyttar in i mitten av den månaden.