Hur är säkerheten?

Merx Storage investerar mycket på att säkerheten är hög för din trygghet. Alla våra hyresgäster får en unik personlig kod för att kunna komma och gå i byggnaden. Förrådsdörrarna har sitt egna lås som du får köpa av oss för 150 kr när du blir tilldelad ditt förråd första gången du blir kund hos oss. Vi accepterar dock inte cylindrar inköpta någon annanstans än på Merx Storage. Området är kameraövervakat med strategiskt placerade videokameror i hela byggnaden både inomhus och utomhus.